Menu

Generalforsaming 2021 - NY DATO

image
20. marts 2021 kl. 17:41

Indkaldelse til generalforsamling

 

Gladsaxe-Hero Boldklub indkalder til ordinær generalforsamling.

 

Grundet Covid-19 restaurationer udskydes generalforsamlingen til

 

Mandag den 19. april 2021 kl. 19.00 i klublokalet.

 

Dagsorden

 

  1. Valg af dirigent

 

  1. Beretning for det forløbne år

 

  1. Regnskab for det forløbne år

 

  1. Fastsættelse af kontingent

 

  1. Behandling af indkomne forslag

(Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest den 8.3.2021)

 

  1. Valg

Titel

Navn

 

Formand 2 år

Per Sundberg

Genopstiller

Seniorformand 1 år

Keld Møller Jensen

Genopstiller ikke

Ungdomsformand 2 år

Morten Stokholm

Genopstiller

Sekretær 2 år

Carl Emil Lysholm Clausen

Genopstiller

Repræsentant 2 år

Michael Brøndsted

Genopstiller

Suppleant 1 år

Martin Steiner

Genopstiller

Suppleant 1 år

Mikkel Alstrup 

Genopstiller

Revisor 2 år

Torben Høy

Genopstiller

Fanebærer 1 år

Michael Brøndsted

Genopstiller

Fanebærersuppleant 1 år

Thorleif Olsen

Genopstiller

 

  1. Fremtidigt arbejde

 

  1. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

Per Sundberg

Formand, Gladsaxe-Hero Boldklub.

Luk