Menu

Referat 27/2 2023

                                               

 

Generalforsamling referat

 

Gladsaxe-Hero Boldklub har afholdt ordinær generalforsamling.

 

Mandag den 27. februar 2023 kl. 19.00 i klublokalet.

 

Formanden åbnede mødet med en velkomst til generalforsamlingen i vores 100 års generalforsamlings år.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen forslog Dan Boeskov som dirigent, Dan Boeskov blev valgt.

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

2. Beretning for det forløbne år

Bestyrelsen berettede mundtligt om det forgangene år.

Beretningen blev vedtaget.

 

3. Regnskab for det forløbne år

Formanden gennemgik regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen forslår ændret kontingent for 2023.

Forslaget blev vedtaget.

 

Årgang

Nuværende kontingent (årlig)

Fremtidigt kontingent (årlig)

Børnebold

600

650

Ungdom 3-5-8 mands

1750

1850

Ungdom 11 mands

1950

2050

Senior

2450

2580

Senior Studerende

1700

1800

Old Boys

1600

1680

Passive

500

500

 

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslog at vedtægter ændres således at bestyrelsen blev udvidet med en Dame/pige formand.

Forslaget blev vedtaget.

 

Indkommet forslag modtaget rettidigt.

 

1. Det blev foreslået at vi etablerer et GHB dommerkorps.

Forslaget blev drøftet og alle er enige om at dette er en god ide.

Emnet der skal ikke vedtages på en generalforsamling.

Bestyrelsen bearbejder forslaget og tager emnet op på kommenene trænermøde.

 

2. Det blev påpeget at vores hjemmeside ikke er opdateret.

Forslaget blev drøftet og bestyrelsen redegjorde for hvordan og hvorfor der er udfordringer med hjemmesiden.

Emnet skal ikke besluttes på generalforsamlingen.

Bestyrelsen bearbejder forslaget og tager emnet op på et kommende trænermøde, da problemer med hjemmesiden hovedagligt stammer fra stamhold som håndteres af trænere, som derved blokerer for hele hjemmesidens indhold.

 

3. Der blev redegjort for at der er en skævvridning af fordeling af materialer i ungdomsafdelingen.

Forslaget blev drøftet og bestyrelsen fastslog at dette var ikke noget som man i bestyrelsen har kendskab til og at dette på ingen måde er intentionen i GHB.

Emnet skal ikke besluttes på generalforsamlingen.

Bestyrelsen undersøger forholdet og tager emnet op på et kommenene trænermøde.

 

6. Valg

Titel

På valg

Valgt

Formand 2 år

Per Sundberg

Per Sundberg

Ungdomsformand 2 år

Per Knudsen

Per Knudsen

Seniorformand 1  år

Casper Rømer

Sang Gomez

Repræsentant 2 år

Mikkel Alstrup 

Mikkel Alstrup 

Repræsentant 2 år

Michael Brøndsted

Michael Brøndsted

Suppleant 1 år

Martin Steiner

Martin Steiner

Suppleant 1 år

Sang Gomez

Christian Bentsen

Revisor

Torben Høy

Torben Høy

Fanebærer 1 år

Michael Brøndsted

Michael Brøndsted

Fanebærersuppleant 1 år

Thorleif Olsen

Vakant

 

Hele bestyrelsen - se bilag A

 

7. Fremtidigt arbejde

Dirigenten gav formanden ordet.

Formanden fortalte om det fremtidige arbejde, der blev redegjort for:

  1. Klublokale
  2. Pigeafdeling
  3. 100 år for ungdom
  4. Politisk indflydelse
  5. Flere varme hænder
  6. Eventuelt

Emne omkring spillertøj i ungdomsafdelingen blev drøftet, bestyrelsen har luftet tanken om at spillere i ungdomsafdelingen selv skal købe deres spillertøj. Der var der en del skepsis omkring, at det måske ikke er alle der har økonomi til at købe deres eget tøj.

Bestyrelsen berettigede at det ikke er endeligt vedtaget i bestyrelsen og at bestyrelsen vil tage disse overvejelser med, inden der tages en endelig beslutning om spillertøj i ungdomsafdelingen.  Bestyrelsen orienterede om at der kan være flere muligheder i spil, her kan nævnes en sponseret model med fælles sponsorer til ungdomsafdelingen.  Emnet behandles af bestyrelsen og dette er en bestyrelsesbeslutning.  

 

Formanden takkede Casper Rømer som udtræder af bestyrelsen.

Formanden fremsatte en stor tak til alle frivillige ledere, trænere og alle dem der hjælper til med alle opgaver i klubben.

Formanden takkede dirigenten for at styre generalforsamlingen.

Formanden takkede for en god og konstruktiv generalforsamling

 

Dirigenten lukkede generalforsamlingen.

 

Bilag A:

 

Valgte i Gladsaxe-Hero Boldklub er:

 

Titel

Navn

På valg næste gang

Formand 2 år

Per Sundberg

2025

Næstformand 2 år

Kenneth Colding

2024

Seniorformand 1 år

Sang Gomez

2024

Ungdomsformand 2 år

Per Knudsen

2025

Kasserer 2 år

Anette Nygaard

2024

Repræsentant 2 år

Mikkel Alstrup 

2025

Repræsentant 2 år

Christopher Bruun

2024

Repræsentant 2 år

Michael Brøndsted

2025

Suppleant 1 år

Martin Steiner

2024

Suppleant 1 år

Christian Bentsen

2024

Revisor 2 år

Dan Boeskov

2024

Revisor 2 år

Torben Høy

2025

Fanebærer 1 år

Michael Brøndsted

2024

Fanebærersuppleant 1 år

Vakant

2024

 

 

 

Luk