Menu

Etiske regler for børn og unge

God børne- og ungdomsidræt er kendetegnet ved:

 • at spillerne trives

 • at flest muligt ønsker at deltage

 • at spillerne udvikler sig fysisk, psykisk og socialt

 • at træningen er tilpasset spillerens alder, udvikling og behov

 • at spillerne oplever udvikling og fremgang gennem individuel vejledning og opmuntring

 • at træningen er lege betonet 

Det overordnede mål med børne- og ungdomsfodbold i Gladsaxe-Hero er at give spillerne mulighed for alsidig udvikling og mulighed for at opnå forskellige færdigheder, for så i teenageårene eventuelt at specialisere sig. Således lægges grundlaget i Gladsaxe-Hero for en varig lyst til at spille fodbold. Præstation må ikke prioriteres foran læring.

Tidlig specialisering, træning og hård konkurrenceorientering kan forstyrre spillernes udvikling både fysisk, psykisk, socialt og moralsk. Gladsaxe-Hero’s børne- og ungdomsafdeling har derfor krav om trænere med solid kompetence og værdiforankring.

For at realisere træningen i forhold til disse idealer og for at undgå voksnes opstilling af ambitioner og mål uafhængigt af spillernes egne præmisser har vi udarbejdet nærværende regelsæt

Følgende etiske regler kendetegner det gode børne- og ungdomsarbejde i Gladsaxe-Hero Boldklub.

Vi er alle repræsentanter for Gladsaxe-Hero Boldklub.


Etiske regler for spillerne

 1. Gør dit bedste

 2. Overhold fodboldens regler og normer for fair play

 3. Deltag i fodbolden for fornøjelsens skyld, ikke fordi du skal behage dine forældre eller trænere

 4. Vis respekt over for både med og modspillere

 5. Lad være med at diskutere med dommeren

 6. Vis respekt og vær åben og ærlig i forhold til de trænere og ledere, som har ansvar for dig

 7. Undlad hånende eller nedladende tilråb til eller udtalelser om medspillere og modspillere, dommere, trænere og ledere. Undgå mobning

 8. Opfør dig over for andre, som du selv gerne vil have, at de opfører sig over for dig

 

Etiske regler for trænere.

 1. Vær et godt eksempel for dine spillere

 2. Skab mulighed for og motivér spilleren til at udvikle sit individuelle talent

 3. Tilrettelæg træning og kampe således, at den er passende i forhold til hver enkelt spilleres alder og udviklingstrin

 4. Lær spillerne at optræde med respekt over for dommere og modstandere

 5. Giv positiv kritik, som passer til den aktuelle spilleres behov og alder

 6. Undgå overdreven negativ kritik

 7. Prioritér indsats efter evne over resultatet

 8. Tilskynd spillere at respektere hinanden som individer – uanset deres baggrund, sportslige evner og potentiale

 9. Fordøm usportslig optræden og hånende eller nedladende tilråd og udtalelser

 10. Hold til stadighed din viden om træning og udvikling af unge spillere opdateret

 11. Vær altid opmærksom på den magt du har som træner og undgå enhver form for unødig berøring.  Berøring af spillere bør kun ske ved trøst, fejring af sejr og ved instruktion af træningsøvelser, massage og optapening m.v.

 12. Behandl alle spillere ligeværdigt – uafhængigt af race, etnisk og religiøst tilhørsforhold

 13. Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere

 14. Alle trænere skal ved ansættelse udfylde en børneattest/pædofilitest

 15. Trænere møder altid velforberedt op til kamp og træning

 16. Ved omgang med tobak og alkohol, skal du være dit ansvar bevidst som rollemodel

 

Etiske regler for forældre og tilskuere

At være forældre og tilskuer indebærer et ansvar. Gode forældre og tilskuere kender idrættens idealer og værdier og anerkender og støtter op om gode præstationer – uafhængigt af hvem der præsterer. De støtter spillere og hold med positiv patriotisme og stolthed og viser respekt for andre spillere og hold.

Følgende etiske regler henviser til holdninger og handlinger, som kendetegner den gode forælder/tilskuer:

 1. Mød op til kamp og træning så tit du kan, dit barn ønsker det

 2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til dit barn

 3. Giv opmuntring i både med og modgang, giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik. Behandl alle spiller ligeværdigt uafhængigt af race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold

 4. Respektér træneren og accepter trænerens brug af spillere. Der er træneren og ikke forældrene, der dirigerer spillerne på banen. Forsøg ikke at påvirke træneren under kampene. Respekter i det hele taget trænerens arbejde. Eventuel uenighed skal gives på en ordentlig måde (i en god og konstruktiv tone) og ikke siges ”i kampens hede” eller i dit barns påhør

 5. Se dommeren som en vejleder og kritisér ikke hans eller hendes afgørelser. Opfør dig også ordentlig overfor modstanderholdets trænere, forældre og spillere, helst som du forventer, at de skal opføre sig overfor dig. Skab en god stemning og byd f.eks. udeholdets forældre på kaffe

 6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet. Giv ikke dit barn penge for scoret mål. Beløn hellere hele holdet, da fodbold er en holdsport

 7. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke – alle skal kunne være med

 8. Vis respekt for arbejdet i klubben og bak op om initiativer og arrangementer. Deltag gerne aktivt. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv end lyst og engagement. Din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn

 9. Bidrag til, at dit barn overholder klubbens love og regler

 10. Vær behjælpelig med kørsel til udekampe

 11. Tænk på, at det er dit barn der spiller fodbold, ikke dig
Luk