Menu

Indkaldelse til generalforsamling 2018

image
16. januar 2018 kl. 22:19

Gladsaxe-Hero Boldklub indkalder til ordinær generalforsamling. (Indkaldelsen kan printes her)

Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00 i klublokalet.

Dagsorden


  1. Valg af dirigent

  2. Beretning for det forløbne år

  3. Regnskab for det forløbne år

  4. Fastsættelse af kontingent

  5. Behandling af indkomne forslag

    (Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest den 12.2.2018)

  6. Valg

Titel

Navn

 

Næstformand 2 år

Kenneth Colding

Genopstiller

Seniorformand 2 år

Keld Møller Jensen

Genopstiller

Kasserer 2 år

Anette Nygaard

Genopstiller

Repræsentant 2 år

Per Knudsen

Genopstiller

Suppleant 1 år

Anita Andersen

Genopstiller ikke

Suppleant 1 år

Mikkel Alstrup 

Genopstiller

Revisor 2 år

Christina Munck Poulsen

Genopstiller ikke

Fanebærer 1 år

Michael Brøndsted

Genopstiller

Fanebærersuppleant 1 år

 

 

  1. Fremtidigt arbejde

  2. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

Per Sundberg

Formand, Gladsaxe-Hero Boldklub.

Luk