Menu

Indkaldelse til generalforsamling 2018

image
22. januar 2019 kl. 22:13

Gladsaxe-Hero Boldklub indkalder til ordinær generalforsamling. (Indkaldelsen kan printes her)

Mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00 i klublokalet.

Dagsorden


  1. Valg af dirigent

  2. Beretning for det forløbne år

  3. Regnskab for det forløbne år

  4. Fastsættelse af kontingent

  5. Behandling af indkomne forslag

    (Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest den 11.2.2019)

  6. Valg

Titel

Navn

 

Formand 2 år

Per Sundberg

Genopstiller

Ungdomsformand 2 år

Thomas Kragh

Er udtrådt

Sekretær 2 år

Carl-Emil Lysholm Clausen

Genopstiller

Repræsentant 2 år

Michael Brøndsted

Genopstiller

Suppleant 1 år

Mads Berg

Genopstiller ikke

Suppleant 1 år

Mikkel Alstrup 

Genopstiller

Revisor

Torben Høy

Genopstiller

Fanebærer 1 år

Michael Brøndsted

Genopstiller

Fanebærersuppleant 1 år

 Thorleif Olsen

Genopstiller
  1. Fremtidigt arbejde

  2. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

Per Sundberg

Formand, Gladsaxe-Hero Boldklub.

Luk